Սպիտակի Դ. Տեր — Սիմոնյանի անվան հ․2 հիմնական դպրոց

Սպիտակի Դ. Տեր — Սիմոնյանի անվան հ․2 հիմնական դպրոցի նկարագիր

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԽՄԲԵՐ

1 Հուլիսի, 2019

Բնագիտական մասնախումբ        Սահակյան Հրաչուհի

Մաթեմատիկական                           Անտոնյան Գոհար

Հայոց լեզու                                         Հակոբյան Սուսան

Օտար լեզուներ                                 Փիրոյան Գոհար

Հումանիտար                                    Թովմասյան Աննա

Տարրական                                       Թորոսյան Անահիտ

Գեղագիտական                               Արեստակյան Լուիզա

Սպիտակի Դ. Տեր — Սիմոնյանի անվան հ․2 հիմնական դպրոց

Սպիտակի Դ. Տեր — Սիմոնյանի անվան հ․2 հիմնական դպրոցի նկարագիր